niedziela, 13 października 2013

1st meeting Finland - Lappenranta TERVEISIA SUOMESTA!

Our 1st meeting took place in Finland in the town called Lappenranta. Most of the time we spent working but there was time for relax too.
Nasza pierwsza wizyta miała miejsce w Finlandii, w mieście Lappenranta. Większość czasu spędziliśmy pracując, ale był również czas na relaks.
 Lappenranta:
Our hosts organized a visit for us in Repovesi Park. Our guides were students involved in the Comenius project. It was really good to have some possibility to talk with Finnish students about their lives and interests. We hope that the next time they will exchange this information with students from other countries.

Nasi gospodarze zorganizowali dla nas wizytę w parku Repovesi. naszymi przewodnikami byli uczniowie zaangażowani w projekt. Wspaniale było rozmawiać z fińskimi uczniami o ich życiu i zainteresowaniach. mamy nadzieję na wymianę informacjo między uczniami z innych krajów. 

 Our guides 


Cycling is  popular in Finland. For us it was something unusual to see so many bikes in front of the school.
We are looking forward to the next meeting with our students. See you soon.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz